Kontrolni ultrazvučni pegled u trudnoći

Ultrazvučni pregled se može raditi preko stomaka i kroz vaginu. Na ovaj drugi način se radi uglavnom u ranoj trudnoći i ponekad tokom prvog trimestra, kada je beba mala I potrebno je približiti joj se da bi se bolje videla, te kada je potrebno videti grlić materice, a preko stomaka gledamo kada je beba veća.


Prvi ultrazvučni pregled radi se uglavnom nakon izostanka menstruacije, radi utvrdjivanja trudnoće, te odredjivanja koliko beba imate u materici, da li postoje otkucaji srca I odredjivanja verovatnog datuma porodjaja, na osnovu dužine bebe.


Drugi ultrazvučni pregled
se radi u periodu izmedju 11 I 14 nedelja gestacije, kada će se videti bebina glava, trbuh, obe ruke sa prstićima, noge, stopala, srčana akcija, izmeriti dužina bebe i potvrditi starost trudnoće. Na ovom pregledu meri se i debljina vrata bebe (nuhalna translucencija), provereva postojanje nosne kosti, protok kroz bebinu desnu komoru i jetru bebe, što nam sve ukazuje na to kakav je rizik da beba ima problem sa naslednom osnovom. Tokom ovog pregleda proveravaju se i protoci kroz krvne sudove majke, da bi se procenio rizik od pojave problema sa pritiskom na kraju trudnoće. Nakon ovog pregleda vadi se krv majke i radi tzv “dabl” test, nakon koga se, na osnovu tih informacija, i informacija dobijentih tokom ultrazvučnog pregleda i godina majke, dobija individualni rizik od poremećaja hromozoma bebe.


Treći ultrazvučni pregled u periodu izmedju 20 i 24 nedelje. Sada je beba već narasla I mogu se videti detalji, te se pregleda kompletna morfologija bebe. Na ovaj način, ako se ne vide ništa što ne odstupa od uobičajenog, možemo reći da beba IZGLEDA dobro. Moramo, ipak imati na umu da ultrazvuk nije svemoguć! U ovom periodu se sa sigurnošću može videti i pol, koji se vidi već i sa 15-16 nedelja, ali ne uvek. Tokom ovog pregleda proveravaju se ponovo protoci kroz krvne sudove majke, da bi se procenio rizik od pojave problema sa pritiskom na kraju trudnoće.Ukoliko je potrebno, U ovom periodu se radi i pregled bebinog srca – fetalna ehokardiografija i detaljan pregled bebinog mozga – neurosonografija.


Fetalna ehokardiografija – predstavlja detaljan pregled svih vidljivih struktura bebinog srca, a radi se u ciklju isključivanja velikih srčanih mana. Ako se vidi da nešto odstupa od normalnog nalaza ili se utvrdi da postoji srčana mana, organizuju se dodatni pregledi u specijalizovanim ustanovama, zajedno sa dečjim kardiolozima i kardiohirurzima, u cilju organizacije planiranja porodjaja, daljeg praćenja bebe posle rodjenja i eventualne operacije.
Fetalna neurosonografija – predstavlja detaljan pregled struktura mozga bebe, od moždanih komora preko struktura zadnje lobanjske jame i drugih detalja, do moždanih vijuga.


Četvrti ultrazvučni pregled radi se izmedju 30 i 34. nedelje trudnoće. Na ultrazvučnom pregledu u ovom periodu izmeriće se beba, videti da li pravilno i dovoljno napreduje, kolika je težina, pregledaće se posteljica i količina plodove vode, I ponovo pregledati svi delovi tela bebe, posebno ako se javite ranije, izmedju 30 i 32. nedelje. Posle toga je teško videti SVE delove bebe, jer je ona već velika I sve se više smešta u svoj tipični položaj, savijenih nogu I ruku, I glave na grudima, što otežava pregled.
U ovom periodu se može raditi i dodatni deo pregleda – Dopler – vrsta ultrazvučne tehnike kojom se prati smer I brzina protoka kroz krvne sudove i na taj način se dobija informacija stanju bebe, a najčešće se prate protoci kroz pupčanik bebe, njenu glavu I krvne sudove u stomaku. Nekada se meri I protok kroz krvne sudove majke, da se vidi kako ona hrani bebu, ali to ne spada u rutinske preglede i radi se mnogo ranije, tokom drugog i trećeg ultrazvučnog pregleda.
Po potrebi, rade se pregledi i nakon 36 nedelja trudnoće, u cilju utvrdjivanja prednjačećeg dela bebe, količine plodove vode, protoka kroz krvne sudova i izgleda posteljice…

Translate »